Služby

Mgr. Pavel Jurečka je připraven poskytovat právní služby v těchto oblastech práva:


  • Občanské právo (sepisování a kontrola smluv např. kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, zastupování v občanskoprávních sporech)
  • Obchodní právo (smluvní agenda, sporová agenda, právo společností)
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo (smluvní agenda, sporová agenda)
  • Veřejné zakázky (realizace zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách)
  • Problematika územních samosprávných celků (zejména problematika obcí, zájmových sdružení právnických osob a sdružení obcí)
  • Trestní právo – včetně zastupování ex offo
  • Správní právo