O nás

  • Mgr. Pavel Jurečka absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2004 a v témže roce byl zapsán do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou. Celou svou koncipientskou praxi vykonal pod odborným vedením partnerů advokátní kanceláře Havel, Kuchař, Ryšavá a partneři, spol. s r.o. se sídlem v Praze. Tato advokátní kancelář se věnovala zejména oblasti práva obchodního a občanského, nicméně svým klientům poskytovala a nadále poskytuje všeobecné právní poradenství.
  • Po vykonání advokátní zkoušky a po složení advokátního slibu byl Mgr. Pavel Jurečka zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou v roce 2008, nicméně výkon advokacie ve vlastní advokátní kanceláři zahájil v roce 2011, poté, co získával zkušenosti v oblasti veřejné správy jako právník města Hodonín.
  • Mgr. Pavel Jurečka prozatím vykonává advokacii samostatně.
  • Advokátní kancelář Mgr. Pavla Jurečky nabízí klientům všeobecné právní poradenství ve všech oblastech práva ČR. Právní poradenství je poskytováno v českém a anglickém jazyce.
  • Ve své dosavadní praxi získal Mgr. Pavel Jurečka bohaté zkušenosti v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního, právních vztahů k nemovitostem, sporové agendy, veřejných zakázek a rovněž  na poli práva veřejného, zejména zákona o obcích.
  • Při poskytování právního poradenství se vždy snaží poskytovat rady založené na podrobné analýze konkrétního problému s ohledem na požadavky klienta s cílem nalézt co nejvhodnější řešení.